Amcoff, J. ”Socialbidragstagares Flytt Mellan Storstad Och Avfolkningsbygd: Social Dumpning Eller Problemanhoppning I förorten?”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 1, september 2021, s. 29-50, doi:10.3384/SVT.2021.28.1.4073.