Osvaldsson Cromdal, K. ., och M. . Dahlstedt. ”Förord”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 28, nr 1, september 2021, https://socvet.se/article/view/4071.