Helmersson, S., M. Vallström, och M. Vallström. ”De Ensamkommandes Ensamhet : – Unga Migranters röster Om Exkludering Och förutsättningar för Integration I Två norrländska Landsbygdskommuner”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 30, nr 3, januari 2024, s. 681-99, doi:10.3384/SVT.2023.30.3.4041.