Mattsson, T. ”Möjligheter Och svårigheter för Kritisk Forskning I Socialt Arbete”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 27, nr 3-4, april 2021, s. 329-41, doi:10.3384/SVT.2020.27.3-4.3674.