Lauri, M., och J. . H. Jönsson. ”Rustad för Morgondagen? Kritiska Och Radikala Perspektiv I Den Svenska Socionomutbildningens Styrdokument”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 27, nr 3-4, april 2021, s. 269-90, doi:10.3384/SVT.2020.27.3-4.3665.