Mulinari, P., N. Tahvilzadeh, och L. Kings. ”Dekolonialt Socialt Arbete: Om Relationen Mellan gräsrotsrörelser Och Kritiskt Socialt Arbete I Den Urbana Periferin”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 27, nr 3-4, april 2021, doi:10.3384/SVT.2020.27.3-4.3664.