Björngren Cuadra, C., och P. Ouis. ”Grönt Och hållbart Socialt Arbete - Miljörättvisa, Social rättvisa Och Ekosociala Interventioner”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 27, nr 3-4, april 2021, s. 207-26, doi:10.3384/SVT.2020.27.3-4.3662.