Pålsson, D., och S. Wiklund. ”Barnperspektiv Och Ekonomiskt bistånd: I Vilken utsträckning Kan Generositet Respektive Restriktivitet Ses Som Ett Uttryck för Skilda Strategier?”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 29, nr 1, oktober 2022, https://socvet.se/article/view/3524.