Harnett, T. ”Utifrån ålder Eller Behov? – Ålder Som Organiserande Princip för stödinsatser till äldre”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 26, nr 3-4, januari 2020, s. 303–322, doi:10.3384/SVT.2019.26.3-4.3092.