Lundström, T., och M. Sallnäs. ”Barnskyddets Innersta kärna: – Om tvångsplaceringar Som Motiveras Av Barns hemförhållanden”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 26, nr 3-4, januari 2020, s. 283–302, doi:10.3384/SVT.2019.26.3-4.3091.