Stranz, H., Åke Bergmark, och T. Lundström. ”På Olika Villkor? – Extern Samverkan Inom socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 26, nr 2, januari 2020, s. 131–152, doi:10.3384/SVT.2019.26.2.3083.