Edebalk, P. G. ”Möllermodellen. Svensk socialförsäkring 1944-51”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 1, nr 1, december 2015, doi:10.3384/SVT.1994.1.1.3062.