Edebalk, P. G. ”Fattigvårdsfolket Och Pensionsstriden 1912/13”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 2, nr 3, januari 2016, doi:10.3384/SVT.1995.2.3.3008.