Salonen, T. ”Försörjningsfrågor - En Introduktion”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 3, nr 1-2, januari 2016, doi:10.3384/SVT.1996.3.1-2.2984.