Jonsson, T. B. ”Lmplementering Av Arbetslinjen Inom sjukförsäkringen - Konsekvenser för Invandrarklienter”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 3, nr 3, januari 2016, doi:10.3384/SVT.1996.3.3.2981.