Andersson, L. I. ”Askkopparnas Tid är förbi Konstruktionen Av Den Aktive Och Passive rökaren 1870-1939”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 3, nr 3, januari 2016, doi:10.3384/SVT.1996.3.3.2978.