Lindqvist, R., och L. O. Bygren. ”Arbetsrehabilitering Av arbetslösa långtidssjuka Kvinnor Informellt Socialt stöd Vid Myndighetskontakter”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 4, nr 2, januari 2016, doi:10.3384/SVT.1997.4.2.2953.