Bergmark, Åke, och T. Lundström. ”Metoder I Socialt Arbete Om Insatser Och arbetssätt I socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 5, nr 4, februari 2016, doi:10.3384/SVT.1998.5.4.2918.