Ekberg, J., och M. Hammarstedt. ā€¯Invandrare I Det Svenska Trygghetssystemetā€¯. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 6, nr 3, februari 2016, doi:10.3384/SVT.1999.6.3.2894.