Lundström, T. ”Barnomhändertaganden – En Analys Av Kommunala Variationer”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 6, nr 3, februari 2016, doi:10.3384/SVT.1999.6.3.2889.