Gunnarsson, E. ”Kvinnors Fattigdom – könsperspektivet I Forskningen Om Socialbidrag Och Fattigdom”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 7, nr 1-2, februari 2016, doi:10.3384/SVT.2000.7.1-2.2825.