Svedberg, G. ”Sjuksköterskors berättelser Om rädsla Inom Psykiatrisk vård före Moderna Psykofarmaka”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 8, nr 1-2, februari 2016, doi:10.3384/SVT.2001.8.1-2.2782.