Minas, R. ”Att Skilja »agnar från Vetet« – Telefonmottagningarnas Organisation Och Selektion Av socialbidragsförfrågningar”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 8, nr 3, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2001.8.3.2773.