Gustafsson, B., M. Johansson, och E. Palmer. ”Barnens Inkomststandard under 90-Talets Djupa Recession Och Den följande återhämtningen”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 10, nr 1, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2003.10.1.2663.