Lundström, T., och M. Sallnäs. ”Klass, kön Och Etnicitet I Den Sociala barnavården”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 10, nr 2-3, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2003.10.2-3.2658.