Edebalk, P. G. ”Bismarck Och De första socialförsäkringarna”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 10, nr 4, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2003.10.4.2649.