Närvänen, A.-L., och P. Åsbring. ”Kroniskt trötthetssyndrom, ?Bromyalgi Och Risken Att Bli Stigmatiserad”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 11, nr 1, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2004.11.1.2647.