Bergmark, Åke, och T. Lundström. ”Det Sociala Arbetets Viktigaste Resurs? Om Omfattningen Av Personal Inom socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 11, nr 2, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2004.11.2.2642.