Carlson, B. ”Signe Och Iris - Svenska socialingenjörer”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 11, nr 3-4, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2004.11.3-4.2639.