Eriksson, B. G. ”Osäkerhetens återkomst. Att åldras I risksamhället”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 11, nr 3-4, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2004.11.3-4.2637.