Melin Emilsson, U. ”Gruppboende för Dementa - En Omsorgsform Eller Ett Begrepp I försvinnande?”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 11, nr 3-4, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2004.11.3-4.2635.