Evertsson, L., och S. Johansson. ”Epilog”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 11, nr 3-4, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2004.11.3-4.2633.