Hjort, T. ”Forskning Om Konsumtionsvillkor för hushåll Med Knapp Ekonomi – Ett Svagt Utvecklat fält”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 12, nr 1, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2005.12.1.2627.