Johansson, S. ”Socialtjänstens Organisation Som Forskningsobjekt”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 12, nr 2-3, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2005.12.2-3.2625.