Wiklund, S. ”Social barnavård I Nya Former. Om Marknadsorientering Inom barnavårdsarbetet”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 12, nr 2-3, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2005.12.2-3.2624.