Dellgran, P., och S. Höjer. ”Rörelser I Tiden. Professionalisering Och Privatisering I Socialt Arbete”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 12, nr 2-3, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2005.12.2-3.2623.