Bergmark, Åke, och T. Lundström. ”En Sak I Taget? Om Specialisering Inom socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 12, nr 2-3, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2005.12.2-3.2618.