Topor, A. ”Vetenskaplighetens Dunkla Subjektivitet Om En kunskapsöversikt från Socialstyrelsen”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 13, nr 3, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2006.13.3.2602.