Bragesjö, F., och M. Hallberg. ”Vetenskaplig Kunskap Som Problem för Beslutsfattare Och Praktiker? Exemplet mässlingsvaccination”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 13, nr 3, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2006.13.3.2601.