Ahnlund, P., och S. Johansson. ”Omvårdnadsutbildning Som mål Eller Medel? Om Legitimitetsproblem Och Kunskapssyn”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 13, nr 3, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2006.13.3.2600.