Billquist, L., och L. Johnsson. ”Sociala Akter Som Empiri. Om möjligheter Och svårigheter Med Att använda Socialarbetares Dokumentation I Forskningssyfte”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 14, nr 1, mars 2016, doi:10.3384/SVT.2007.14.1.2595.