Bergmark, Åke, och R. Minas. ”Decentraliserad välfärd Eller Medborgerliga rättigheter? Om omfördelning Av Makt Och Ansvar Mellan Stat Och Kommun”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 14, nr 2-3, april 2016, doi:10.3384/SVT.2007.14.2-3.2587.