Bohlin, U. ”Konduktiv Pedagogik – Mellan Evidens Och Existens?”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 14, nr 4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2007.14.4.2584.