Forkby, T., och S. Höjer. ”Ritual Eller Strategi – Upphandlingar Och Ramavtal Inom Den Sociala ungdomsvården”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 15, nr 2, april 2016, doi:10.3384/SVT.2008.15.2.2578.