Kalonaityte, V., V. Kawesa, och A. Tedros. ”Svarta(s) Strategier: Att Hantera Rasism Och Diskriminering Som Svart Svensk”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 15, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2008.15.3-4.2573.