Hedin, U.-C., och S.-A. Månsson. ”Repressalier Mot Kritiker I Offentliga Organisationer”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 15, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2008.15.3-4.2572.