Vist, G. ”Rasisme Og Diskriminering: Komplekse Begrep Med Mange Innhold”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 15, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2008.15.3-4.2571.