Alinia, M. ”Ett Hem I rörelse: Diasporisk Mobilisering I Den Svenska Gemenskapens Periferi”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 15, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2008.15.3-4.2570.