Calleman, C. ”En motsättning Mellan Två Principer Om Likabehandling? Om rätten Att välja Personlig Assistent”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 15, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2008.15.3-4.2568.