Carlsson, N. ”En »dålig« Flicka. Könskonstruktioner I berättelser Om Sexuella övergrepp”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 15, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2008.15.3-4.2567.